Vidmantų kryžius

Vidmantų kryžiusŠis kryžių sodyboje pastatė žmonos seneliai. Aš girdėjau pasakojant, kad tuo pat metu buvo pastatyti 2 kryžiai – vienas sodyboje, kitas ant taip vadinamų „kapukų“, šalia sodybos esančio Lileikėnų piliakalnio.   Ant piliakalnyje esančio kryžiaus yra labai aiškiai matomi jo pastatymo metai  – 1935. Manytina, kad ir sodyboje buvęs kryžius buvo pastatytas tais pačiais metais. Tuo pat metu, buvo pastatytas ir šalia sodybos esantis koplytstulpis. Apie tai galite pasiskaityti Skaidrės Urbonienės straipsnyje „Liaudies skulptūros suvokimas: Kunigiškių kaimo šv. Jurgis“.  Jame (24 psl.) rasite įdomią koplyčios ir kryžiaus kieme atsiradimo legendą:  „Gretimo Lileikėnų kaimo gyventoja prisiminė girdėjusi pasakojimus, kad žmonės matydavę vaiduoklį – juodą raitelį, nuo kelio įjojantį į tą sodybą, apsisukantį kieme ir išjojantį. Neva dėl to prie kelio ir buvusi pastatyta koplytėlė su Šv. Jurgiu, o kieme – aukštas kryžius (kaip sakė pateikėja – „vaiduoklio kelyje”), idant sodybos teritoriją apsaugotų nuo raitelio-vaiduoklio“. Koks šioje legendoje galėtų būti antrojo tuo pat metu ant „kapukų“ pastatyto kryžiaus vaidmuo lieka mįslė, mat jis pastatytas atokiau nuo sodybos. Gal juodasis raitelis-vaiduoklis Pajūriais atjodavęs būtent iš „kapukų“? Jeigu taip, tai senoliai patikimai pasirūpino triguba sodybos apsauga!

Deja, laikas padarė savo ir kryžius, neatlaikęs audros, nuvirto. Dalis kryžiaus buvo padalinta į šešiolika dalių, kiekvienoje iš jų  atgimė mažesnis kryželis ir Vidmantų giminės susitikimo 2016 m. proga „Stepo dirbtuvės“, kaip simbolines senelių Elenos ir Juozapo dovanas, įteiktė jų anūkams  Rymantui, Marytei ir  Alonai,  Saulei, Gintarui ir Jūratei, Margaritai, Vidai, Juozui ir Virgilijui, Birutei, Virginijui ir Regimantui, Indrei, Audronei ir Daivai. Lai jis primena, kad jie yra „iš vieno kelmo“. Lai jis ir toliau, jeigu tikėti legenda,  visus saugo nuo „juodojo raitelio-vaiduoklio“!

 

 Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *