Ramūno laikrodis

LAIKRODIS

Manoma, kad asmuo, gavęs tokią dovaną, jums skirs dėmesio tik tiek, kiek jis veiks. Trumpai tariant, vyrauja mitas, kad laikrodis apskritai skaičiuoja valandas ir minutes iki jūsų su tuo žmogumi išsiskyrimo. O jeigu jau sugenda ar sulūžta, greičiausiai keliai išsiskirs. Ir jeigu norite to išvengti, turite ką nors dovanotojui įteikti, kad ir mažą pinigėlį.

Bet kokios kalbos rašytinės formos raidės yra simboliai. O kas buvo iki jų? Iki mums įprastų rašmenų atsiradimo mūsų protėviai bendraudavo simbolių kalba. Čia, matyt, glūdi šaknys visų tų horoskopų, sapnininkų ir t.t., ir t.t. Pabandykime apžvelgti simbolius, kuriuos galime aptikti šiame paprastame laikrodyje.

ŽALIAVA

Medis – tai pasaulio ašis, nes buvo tikima, kad į žemę įleistos šaknys siurbia vandenį, o šakos siekia dangų ir amžinybę. Simbolizuoja neišsenkančią gyvybinę energiją ir pačią gyvybę, žemės jėgą, augimą, kilimą į viršų, vykdo saugomąją funkciją, reprezentuoja šventąsias vietas. Miškai ir giraitės – magiškos vietos, kur vyksta paslaptingi ir svarbūs įvykiai.
Ąžuolas – jėgos, vyriškumo, didvyriškumo, ištvermės ir tvirtumo simbolis, dievų buveinės ženklas. Laikomas medžių valdovu, o iš jo lapų nupinti vainikai buvo įteikiami nugalėtojams ir simbolizavo jėgą, tvirtybę, orumą.
Riešutas – vaisingumo simbolis. Kietas riešutas – sunkiai išmokstamas, suprantamas dalykas.

FORMA

Lašas – trapumo, laikinumo simbolis. Tai ir vandens simbolis.  Pirmųjų žemdirbių buvo suvokiamas kaip skiriamoji riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Taip pat simbolizuoja visų galimybių išsipildymą arba pradžių pradžią bei dvasinį gyvenimą ir vaisingumą. Vanduo – gyvybės šaltinis, vienas iš keturių pasaulio elementų.

ELEMENTAI

Saulė – dangaus kūnas, aplink kurį skrieja Žemė ir kitos planetos. Yra gyvybės teikėja ir palaikytoja. Jos šviesa simbolizuoja įkvėpimą ir proto imlumą. Siejama su teisingumu, nes viską apšviečia vienodai. Saulė- palaimos žmonėms ir jų darbams nešėja. Tai ir atgimimo simbolis.

Apskritimas (skritulys) – tai savojo Aš, Tobulybės, atgimimo, dangaus, oro, amžinybės simbolis. Saugo nuo piktųjų dvasių ir demonų. Begalinė linija simbolizuoja laiką, vienovę, begalybę ir baigtį. Visatos, dangaus, saulės simbolis (kartais apsuptas spindulių). Taip pat reiškia ratą, ugnį, tobulybę, amžinybę ir ištikimybę (vestuvinis žiedas). Indijoje ir Tibete apskritimas laikomas vyro simboliu. Morfologijoje vaizduojamas apskritimo ir kvadrato derinys rodo dvasinį ryšį, kartais priešybių kabalą  (Kabala (hebr. קַבָּלָה; kabbālāh – ‘gavimas’) vadinama mistinė judaizmo tradicija, apimanti savitą Tanacho egzegezę, mokymus apie pasaulio atsiradimą ir sąrangą, kalbos prigimtį, Dievo vidaus gyvenimą, blogio kilmę.).
Apskritimas atskiria nuo išorės ir viduje suteikia saugumą bei užtikrina vientisumą. Uždaros formos žiedas asocijuojasi su didelės koncentracijos energija. Pozityvūs dalykai yra viduje, o negatyvūs lieka išorėje. Apskritimas apsaugo mus nuo gyvenimo šiurkštumo. Gamtoje apskritimas atspindi daugelyje objektų: apelsinai, medžio rievės, Žemė, Saulė, planetos ir t.t.
Apskritimas yra savojo AŠ, vienybės, tobulumo, vientisumo, atgimimo, dangaus, oro, amžinybės, begalybės, valdžios (karūna), pergalės (lauro lapų vainikas), laiko ir Mergelės bei Žuvų žvaigždynų simbolis. Amžinybę dažnai vaizduoja gyvatė, įsikandusi savo uodegą. Laiką simbolizuoja ratas (taip pat Saulės bei saulės metalo – aukso – simbolis) ir laikrodžio ciferblatas. Vystymosi arba mūsų gyvenimo etapai nuosekliai eina vienas paskui kitą ir grįžta į pradinį tašką. Iš šio ciklo ištrūkti galima tik perėjus į kitą lygmenį. In – Yang ženkluose apskritimas apsupa poliškumą.
 Apskritimas – tai dvimatis šešėlis sferos, kuri visose kultūrose buvo laikoma Visatos išskirtinumo,  nedalomumo ir tobulumo vaizdu. Ratas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jis reiškia beribę erdvę, tobulybę ir amžinybę bei yra Dievo simbolis.
Apskritimas yra pirma ir kartu pastoviai tobulėjanti gyvų organizmų patirties įgijimo forma. Ji yra su šviesa, kurio šaltinis Saulė.
Geometrinės magijos sistemoje ratas yra viena iš pagrindinių figūrų nuo nepageidaujamų būtybių įsiskverbimo, t.t. įkūnija vientisumą, tvirtumą.
Ratas pristato ciklines jėgas, besiplečiančius ir susitraukiančius kosminius ritmus. Kosminis atitikmuo rato –  besiplečianti Visata, skaitmeninis jo atitikmuo yra nulis 0.   Ratas tarnauja būties ir nebūties formų simboliu. Dantė pragarą vaizdavo kaip požeminę prarają sūkurio (piltuvėlio) formos, kuri siaurėdama siekia patį žemės centrą, prarajos šlaitus juosia koncentrinės nuožulnės, devyni ratai. Sūkurių pavidalu pragarą vaizdavo musulmonai, senovės indai.
Karaliaus Artūro rūmuose buvo pastatytas apvalus stalas, aplink kurį susirinkdavo geriausi riteriai.
Pagal Kaukazo liaudies kosmogoninį įsivaizdavimą žemė yra apvalios formos; Jėzus Kristus dvylikos apaštalų rate ruošia vakarienę, kurios metu praneša, kad vienas iš jo mokinių jį išduos. Rytinių slavų ritualinė duona (karavaj) apvalios formos.
Ratas taip pat yra ir dievybės Saulės simbolis. Saulės judėjimas ratu dar vaizduojamas išdėstytais ratu sakraliniais objektais tokiais kaip zodiako ženklai ar dieviškosios personalijos. Žemiškieji valdovai ratą rinkdavosi savo didybės ir valdžios emblema. Ratas ir kitos apvalios formos siejamas su moteriškumu.

Apskritimas skatina :
pažinti save, kad galėtume geriau suprasti mus supantį pasaulį,
derinti šaltakraujiškumą ir jėgą,
atrasti mūsų stipriąsias savybes,
nebūti ,,kampuotu,, , o santūriu ir nuosekliai siekti savo tikslo.

Akis – simbolizuoja saulę, Dievo akį ir dvasinį regėjimą, atspindi sielos ir dvasios procesus. Kartu tai amžino budrumo, kūno šviesos ir sielos lango ženklas, sielos atspindys.

Ovalas (apvalainis). Simboliškai primena kiaušinius. Jis siejamas su gyvybės užuomazga, vaisingumu, tobulumu, sveikata ir grožiu; savo švelnia forma teikia saugumo jausmą. Ovalus pakabutis – moterų mėgstamas kaklo papuošalas.

Kvadratas (keturkampis). Tvarkos, darnos, pastovumo, statiškumo simbolis, sudarytas iš keturių linijų. Turi centrą ir keturias simetrines ašis. Žemės ženklas, simbolizuoja keturis metų laikus, keturis gyvenimo laikotarpius. Egipto hieroglifuose reiškė idėjos įgyvendinimą. Kinams ir indams kvadratas – moters simbolis. Kvadrato jungtys su apskritimu, trikampiu arba kryžiumi įgyja sąsajos, transformacijos arba ezoterinės globos reikšmę.
Kvadratas yra žmogaus sugalvota ir gamtoje beveik nesutinkama figūra. Ji simbolizuoja skaičių 4, žemiškumą, Žemę, moteriškumą, materiją, realybę. Pažymėtas kvadrato formos laukas yra statiška figūra, suteikianti žmogui erdvės savo idėjų įgyvendinimui. Kvadratas ar stačiakampis yra ramybės, sunkumo, stabilumo, tvirtumo, pagrindo, vandens, taip pat Jupiterio, Veneros ir Saturno simbolis. Jis atskiria, atriboja mus nuo išorės, nuo chaoso tarsi saugi erdvė ar namai. Kita vertus, ši figūra mus riboja ir susiaurina veiksmų erdvę.

4 kvadrato kampai simbolizuoja :
4 pasaulio šalis;
4 elementus – orą (protas), vandenį (jausmai), ugnį (aktyvumas) ir žemę (realybė);
Jausmus, mintis, pojūčius, intuiciją.

Einant kvadrato kraštinėms, nuolat keičiasi perspektyva – ties kampu keičiant kryptį atsiveria naujas akiratis.

Kvadratas perteikia :
tvirtumą, tvarką ir atsiribojimą,
saugumo jausmą ir stiprybę,
naujus, įvairius požiūrius,
konkrečią nuomonę tam tikru klausimu.
Kvadratas – didžiosios dalies jantrų forma. Jis simbolizuoja žemės rutulio keturis taškus. Skaitmeninis ekvivalentas –  4. Ketvertas yra simbolis pasaulio, besiplečiantis keturiomis kryptimis, ir apjungtas horizontaliomis ir vertikaliomis priešingybių poromis, Kosmoso totalumo simbolis.
Ši figūra simbolizuoja stabilumą. Jo vibracijos: patikimumas, padorumas, ramybė. Kvadratas susijęs su tokiomis idėjomis kaip skaičius 4, absoliutumas, lygybė, paprastumas, tiesumas, vienodumas, tvarka, teisingumas, tiesa, išmintis, garbė, žemė. Tvarkos, darnos, pastovumo, statiškumo simbolis. Kvadratinė struktūra aprašo ir pagrindinės laiko koordinates: paros keturios dalys, keturi metų laikai, keturi amžiaus tarpsniai.
Kvadrato jungtys su apskritimu, trikampiu arba kryžiumi įgyja sąsajos, transformacijos arba ezoterinės globos reikšmę.

Virvė – iš linų, kanapių ar kito pluošto nuvytas dirbinys. Jungties tarp dangaus ir žemės, energijos ir nelaisvės simbolis.

Gal yra ir daugiau simbolių, bet jau gana ir šių! J

MORALAS

Daug, net labai jau daug įvairių simbolių, pasirodo,  sutalpino savyje šis laikrodis, kuriuos susieti į vieną visumą jau ne mano proteliui lemta, tačiau ne veltui, oi ne veltui svarbiausias iš jų, mano proteliu, yra… virvė, kuria laikrodžio „burna“ užrišta! Vakarais valgysi iki mažoji rodyklė artės prie “virvės” – liksi visada energingas ir žvalus, į dangų pateksi, valgysi kai mažoji rodyklė bus už “virvės” – pateksi į įvairių negandų nelaisvę! O rytais – viskas atvirkščiai!

Surankiota iš:
http://www.horoskopai.lt/simboliu-reiksmes/
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/netiketos-dovanu-reiksmes-1038-474870
https://www.delfi.lt/gyvenimas/psichologija/sakraline-geometrija.d?id=18438790
http://www.fraktalai.lt/geometrini-figur-simbolika/
http://www.gyvenimokodas.lt/numerologija/geometrines-figuros-ir-ju-simbolika/Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *